วันที่ 08 กันยายน 2566

รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดกาฬสินธุ์


นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี ติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 ระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2566 พร้อมด้วยนายทินกร ทาทอง ผู้ตรวจราชการกรม และนายสมศักดิ์ วัฒนปฤดา ผู้อำนวยการสำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม โดยนางสาวดรุณี สายสุทธิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 หัวหน้าส่วนราชการภายใต้สังกัดทระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน ประชุมหารือแนวทางการบูรณาการดำเนินงานด้านทรัพยากรธรณีร่วมกับหน่วยงานกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ พร้อมทั้งลงพื้นที่และให้คำแนะนำเรื่องความเหมาะสม ในการขอใช้พื้นที่เพื่อสร้างสำนักงาน