วันที่ 08 กันยายน 2566

“กิจกรรมบริการการศึกษาประจำเดือนสิงหาคม โดยพิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์”


ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 พิพิธภัณฑ์สิรินธรได้เปิดให้บริการห้องประชุมและบรรยายให้ความรู้สำหรับกิจกรรมเรียนรู้เรื่องธรณีวิทยา ซากดึกดำบรรพ์ และไดโนเสาร์ในประเทศไทย แก่โรงเรียนน้ำพองศึกษา จังหวัดขอนแก่น โดยมีคณะครูนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 100 คน และให้บริการบ้านพักค่ายเยาวชน ห้องประชุม และบรรยายให้ความรู้สำหรับกิจกรรมเรียนรู้ธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์แก่โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 100 คน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเรียนรู้ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ประกอบด้วยกิจกรรม บันไดงู ไดโนไฟท์ ไดโนอาร์ท ฉันคือใคร สร้อยอัญมณีคืนชีพไดโนเสาร์ นักล่าไดโนเสาร์ เรื่องราวของไข่ และการประกวดระบายสีไดโนเสาร์ โดยจัดกิจกรรมในทุกวันพฤหัสบดี ถึง วันอาทิตย์ และมีการหมุนเวียนกิจกรรมทุกๆ เดือน