วันที่ 08 กันยายน 2566

"สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 โดยพิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดนิทรรศการงานมหกรรมวิชาการ Open House "


วันพุธที่ 6 กันยายน 2566 พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมจัดนิทรรศการเคลื่อนที่เรื่อง อุทยานธรณีกาฬสินธุ์ เพื่อเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับธรณีวิทยา ซากดึกดำบรรพ์ และอุทยานธรณีกาฬสินธุ์ ในงานมหกรรมวิชาการ Open House สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดกาฬสินธุ์ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ (หลังเก่า) โดยมีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานจำนวนทั้งสิ้น 1,000 คน