วันที่ 10 ธันวาคม 2565

นางสาวโชติมา ยามี ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สิรินธร และนักวิชาการ พิพิธภัณฑ์สิรินธร ร่วมกันสำรวจแหล่งซากดึกดำบรรพ์ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเทคนิคการศึกษาวิจัยบรรพชีวินวิทยา ร่วมกับ DR. MASATERU SHIBATA และคณะนักวิจัย จากพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จังหวัดฟุกุอิ ประเทศญี่ปุ่น


นางสาวโชติมา ยามี ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สิรินธร และนักวิชาการ พิพิธภัณฑ์สิรินธร ร่วมกันสำรวจแหล่งซากดึกดำบรรพ์ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านเทคนิคการศึกษาวิจัยบรรพชีวินวิทยา ร่วมกับ DR. MASATERU SHIBATA และคณะนักวิจัย จากพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จังหวัดฟุกุอิ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมทั้งหารือ แผนการศึกษาวิจัยซากดึกดำบรรพ์ในปี 2566 ภายใต้ข้อตกลง การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์แบบบ้านพี่เมืองน้อง ตามแผนดำเนินงาน พ.ศ. 2565 - 2570