วันที่ 08 พฤศจิกายน 2565

อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เดินทางมาตรวจราชการ ณ พิพิธภัณฑ์


วันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ดร.อรนุช หล่อเพ็ญศรี อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี พร้อมด้วย นายสุวภาคย์ อิ่มสมุทร รองอธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เดินทางมาตรวจราชการ ณ พิพิธภัณฑ์ สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนางสาวดรุณี สายสุทธิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 และนางสาวโชติมา ยามี ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สิรินธร พร้อมด้วยบุคลากร เจ้าหน้าที่ พิพิธภัณฑ์สิรินธร ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอข้อมูล การบริหารจัดการ และผลการดำเนินงานที่ผ่านมา