วันที่ 25 มีนาคม 2565

พิพิธภัณฑ์สิรินธร ชวนเที่ยวงาน "ไดโน พาเลาะ ครั้งที่ 3"


#พิพิธภัณฑ์สิรินธร ชวนเที่ยวงาน "ไดโน พาเลาะ ครั้งที่ 3" กรมทรัพยากรธรณี สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 โดย พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานเผยแพร่องค์ความรู้ ทางธรณีวิทยา ซากดึกดำบรรพ์ และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยมีส่วนร่วมกับชุมชน ภายใต้ชื่องาน “ ไดโนพาเลาะ ครั้งที่ 3 เบิ่งกาฬสินธุ์ ถิ่นของดี สะออนจีโอพาร์ค ” ในงานจะได้พบกับ นิทรรศการอุทยานธรณีกาฬสินธุ์ (GEOPARK KALASIN ) กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน รถรางพาเลาะสหัสขันธ์ กิจกรรม WORK SHOP และบูธจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ของดี ของเด่น ในชุมชน ตั้งแต่วันที่ 7-17 เมษายน 2565 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ ***โดยการจัดกิจกรรมไดโน พาเลาะ อยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ตามประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ และจำกัดนักท่องเที่ยวเฉพาะส่วนพื้นที่จัดงานไดโนพาเลาะ รอบละ ไม่เกิน 100 คน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 043 - 871613 – 16 หรือ Facebook : พิพิธภัณฑ์สิรินธร-Dinosaur museum