วันที่ 07 มกราคม 2565

เชิญร่วมสนุกกับกิจกรรมวันเด็กออนไลน์ 2565 พิพิธภัณฑ์สิรินธร


ขอเชิญทุกท่านร่วมสนุกกับงานวันเด็กออนไลน์ พิพิธภัณฑ์สิรินธร ร่วมสนุก ม่วนซื่น รับของรางวัลมากมาย ผ่าน Facebook Live เพจ พิพิธภัณฑ์สิรินธร-Dinosaur museum ในวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป