ระบบการจองเข้าชมแบบหมู่คณะ พิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์

ระบบการจองเข้าชมแบบหมู่คณะยกเว้นค่าเข้าชมเฉพาะสถานศึกษา และต้องทำหนังสือขอความอนุเคราะห์ เพื่อเข้าชมพิพิธภัณฑ์ กรณีจองอาหารและกิจกรรมเสริมต้องแจ้งหรือทำการลงทะเบียนอย่างน้อยก่อน 3 วัน ทำการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 043871014 , 043871612 - 6 , 043871393 - 4

ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์ ที่นี่


ตรวจสอบการจอง