ประกาศ ด่วน !! จองก่อนมีสิทธิ์ก่อน

ค่ายธรณีวิทยา ซากดึกดำบรรพ์ ณ. พิพิธภัณฑ์สิรินธร จ.กาฬสินธุ์กระบวนการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชนมีหลายวิธี แต่กิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ค่ายเยาวชน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ผสมผสานระหว่างการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ทั้งยังเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นของการค้นหาตัวเอง . ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ มีกิจกรรมค่ายเยาวชนที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ทางด้านธรณีวิทยา ซากดึกดำบรรพ์ ที่เน้นให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ความรู้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ และเรียนรู้จริง โดยมีการแบ่งหลักสูตรการเรียนรู้ให้สอดคล้องตามช่วงชั้นอายุ และช่วงชั้นการศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เยาวชนและสถานศึกษาที่มาทำกิจกรรมมากที่สุด ตามแนวทางการให้บริการของเรา สนุก ได้ความรู้ มีความประทับใจ แล้วพบกัน ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร.

กิจกรรม ล่าสุด!

โรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์

กิจกรรมเด่นจากเว็บไซต์

อ่านต่อที่นี่

โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี

กิจกรรมเด่นจากเว็บไซต์

อ่านต่อที่นี่

โรงเรียนบรบือวิทยาคาร

กิจกรรมเด่นจากเว็บไซต์

อ่านต่อที่นี่

โรงเรียนวิสุทธรังษี

กิจกรรมเด่นจากเว็บไซต์

อ่านต่อที่นี่

โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

กิจกรรมเด่นจากเว็บไซต์

อ่านต่อที่นี่

ร.ร.เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์

กิจกรรมเด่นจากเว็บไซต์

อ่านต่อที่นี่