สถิติการเข้าชมสถิติปี พ.ศ. 1967

สถิติปี พ.ศ. 2558

สถิติปี พ.ศ. 2559

สถิติปี พ.ศ. 2560

สถิติปี พ.ศ. 2561

สถิติปี พ.ศ. 2562

สถิติปี พ.ศ. 2563

สถิติปี พ.ศ. 2564

สถิติปี พ.ศ. 2565

สถิติปี พ.ศ. 2566