สถิติการเข้าชมสถิติปี พ.ศ. 1967

สถิติปี พ.ศ. 2558

สถิติปี พ.ศ. 2559

สถิติปี พ.ศ. 2560

สถิติปี พ.ศ. 2561

สถิติปี พ.ศ. 2562

สถิติปี พ.ศ. 2563

สถิติปี พ.ศ. 2564

สถิติปี พ.ศ. 2565

สถิติปี พ.ศ. 2566

สถิติปี พ.ศ. 2567