สถิติความพึงพอใจสถิติความพึงพอใจ พ.ศ. 2561

สถิติความพึงพอใจ พ.ศ. 2562

สถิติความพึงพอใจ พ.ศ. 2563

สถิติความพึงพอใจ พ.ศ. 2564

สถิติความพึงพอใจ พ.ศ. 2565

สถิติความพึงพอใจ พ.ศ. 2566