(นางสาวอรอุมา สุ่มมาตย์)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สิรินธร

ประกาศ พิพิธภัณฑ์สิรินธร กรมทรัพยากรธรณี ปิดทำการในวันจันทร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2558 และเปิดทำการปกติในวันอังคาร ที่ 5 พฤษภาคม 2558 เวลา 09.00 น.-17.00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 043-871393 - 4 ,043-871612 - 6

พิพิธภัณฑ์สิรินธร กรมทรัพยากรธรณี เชิญทุกท่านร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ พร้อมทั้งร่วมลงนามถวายพระพรที่หน้าเวปไซด์พิพิธภัณฑ์สิรินธร ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม - 25 เมษายน 2558 เป็นต้นไป และร่วมลงนามถวายพระพรได้ที่ www.sdm.dmr.go.th

สถิตินักท่องเที่ยว


พิพิธภัณฑ์ในสังกัดกรมทรัพยากรธรณี
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

พิพิธภัณฑ์ทรัพยากรธรณี ถ.พระราม6 กรุงเทพฯ

พิพิธภัณฑ์ทรัพยากรธรณีในส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี
แนะนำพิพิธภัณฑ์สิรินธร ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สิรินธรอวยพรปีใหม่
ค่ายธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ โรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์ ค่ายธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

สปอตประชาสัมพันธ์ ชุด พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา

ข่าวกิจกรรมเพยแร่ความรู้ธรณีวิทยาซากดึกดำบรรพ์

พิพิธภัณฑ์ฑ์สิรินธรจัดกิจกรรม นิทรรศการและกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ธรณีวิทยาซากดึกดำบรรพ์สู่การเป็นอาสาสมัครยุวมัคคุเทศก์ ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2557 เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ หวงแหน ทรัพยากรธรณี แหล่งท่องเที่ยวทางบรรพชีวินที่มีความสำคัญของท้องถิ่น เช่นพิพิธภัณฑ์สิรินธรโดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้เชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษาจำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีเนื้อหาการให้ความรู้ ตั้งแต่เรื่ององค์ความรู้ของพิพิธภัณฑ์สิรินธร ไปจนถึงหลักการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย

 
ระเบียบเข้าชมอาคารพิพิธภัณฑ์สิรินธรและหลุมขุดค้นไดโนเสาร์
 
ดูวีดีโอถัดไป
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง งดเก็บค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาในสังกัดกรมทรัพยากรธรณีทุกแห่ง สำหรับประชาชนชาวไทย
ตามที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายกำหนดแผนเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์และคืนความสุขให้กับประชาชนชาวไทยทั้งชาติ เพื่อเป็นการเสริมความเชื่อมั่น สร้างภูมิคุ้มกันสร้างภาพลักษณ์ให้กับการท่องเที่ยว และยกระดับคุณภาพของสังคมไทย ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนในชาติ จึงให้ กระทรวง ทบวง กรม บูรณาการกับส่วนราชการในสังกัดเพื่อขับเคลื่อนแผนเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กรมทรัพยากรธรณี จึงได้งบเก็บค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาในสังกัดกรมทรัพยากรธรณีทุกแห่ง เพื่อคืนความสุขให้สำหรับประชาชนชาวไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2557 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 4387 1014 , 0 4387 1613 - 6 ต่อ 102

กาฬสินธุ์ชวนวิ่งตามรอยไดโนเสาร์กาฬสินธุ์มินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 5
นายสุวิทย์ สุบงกฏ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า จังหวัดกาฬสินธุ์กำหนดจัดวิ่งตามรอยไดโนเสาร์กาฬสินธุ์มินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 5 ขึ้น ในเช้าวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งการวิ่งตามรอยไดโนเสาร์กาฬสินธุ์ เป็นกิจกรรมที่มุ่งสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนและยังเป็นการประชา สัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์อีกด้วย เนื่องจากเส้นทางวิ่ง จะผ่านทิวทัศน์ที่สวยงามของอุทยานไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว พิพิธภัณฑ์สิรินธร สะพานเทพสุดา เขื่อนลำปาว และธรรมชาติอื่นๆ อีกมากมาย สำหรับระยะทางการวิ่ง ประกอบด้วย ระยะทาง 3.50 กิโลเมตร เป็นการวิ่งรอบอุทยานไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว , ระยะทาง 10.50 กิโลเมตร ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 227 ไปสะพานเทพสุดา กลับเข้าเส้นขัยที่ พิพิธภัณฑ์สิรินธร, ส่วนระยะทาง 21.10 กิโลเมตร จากภูกุ้มข้าวข้ามสะพานเทพสุดา อ่างเก็บน้ำลำปาว บริเวณแหลมโนนวิเศษไปกลับที่เกาะมหาราช และเข้าสู่เส้นชัยที่พิพิธภัณฑ์สิรินธร ซึ่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกระยะทาง ทุกรุ่น ที่ชนะจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลจำนวนมาก สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์, ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์, สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์, และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-4387-1318

ขอเชิญน้องๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556 ณ ลานกิจกรรม พิพิธภัณฑ์สิรินธร
ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 ถือเป็นวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556 กรมทรัพยากรธรณี โดย อธิบดี นายปราณีต ร้อยบาง อธิบดีกรมทรัีพยากรธรณีได้อนุญาตให้จัดกิจกรรมงานวันเด็กขึ้นดังนั้นทาง พิพิธภัณฑ์สิรินธรจึงมีการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นในวันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2556 ณ ลานกิจกรรมพิพิธภัณฑ์สิรินธร ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป (เข้าชมฟรีตลอดทั้งงาน) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 4387 1613 , 0 4387 1615-6 ต่อ 107 งานกิจกรรม

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง กำหนดอัตราค่าเข้าชมหรือค่าบริการของพิพิธภัณฑ์สิริธร จังหวัดกาฬสินธุ์
นายนิทัศน์ ภู่วัฒนกุล อธิบดีกรมัพยากรธรณี ได้ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง กำหนดอัตาค่าเข้าชมหรือค่าบริการต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์สิรินธร โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 ข้อ 6 และข้อ 8 แห่งระเบียบกรมทรัพยากรธรณี ว่าด้วยการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2555 ดังนั้นพิพิธภัณฑ์สิรินธร โดย นางสุรีย์ ธีระรังสิกุล ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สิรินธรมีกำหนดการที่จะเก็บค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สิริน ธร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ผู้ใหญ่คนไทย 40 บาท เด็กคนไทย 10 บาท ผู้ใหญ่ต่างชาติ 100 บาท เด็กต่างชาติ 50 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 4387 1613 , 0 4387 1615-6 ต่อ 103 ฝ่ายประชาสัมพันธ์โหลดได้ที่นี่
ประกาศวันหยุดของพิพิธภัณฑ์สิรินธร
พิพิธภัณฑ์สิรินธรและอาคาร หลุมขุดค้นไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว เปิดให้บริการ ทุกวันอังคาร ถึง วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 17.00 น. และ ปิดให้บริการทุกวันจันทร์ ยกเว้น วันจันทร์ที่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 4387 1613 , 0 4387 1615-6 ต่อ 119 งานบริการการศึกษา

 

ปฏิทินกิจกรรม
ไดโนเสาร์ที่พบในประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
simple tracking

 

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ( ท้าวโสมพะมิตร )

ตั้งอยู่หน้าที่ทำการไปรษณีย์ โทรเลขจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นอนุสาวรีย์หล่อด้วยสัมฤทธิ์เท่าตัวจริง ยืนบนแท่นมือขวาถือกาน้ำ มือซ้ายถือดาบอาญาสิทธิ์ ชาวกาฬสินธุ์ได้สละทรัพย์ก่อสร้างอนุสาวรีย์ เพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตาคุณต่อผู้ให้กำเนิดเมืองกาฬสินธุ์

พระพุทธสถานภูปอ

ตั้งอยู่ตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ไปทางทิศเหนือประมาณ 28 กิโลเมตร ไปทางอำเภอสมเด็จหรืออำเภอสหัสขันธ์ เป็นที่ประดิษฐพระพุทธรูปโบราณปางไสยาสน์ ฝีมือช่างจากสมัยทวาราวดีจำหลักบนหน้าผา 2 องค์ เป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และใกล้เคียง องค์แรกประดิษฐานอยู่บนเชิงเขาทางขึ้น องค์ที่สอง ประดิษฐานอยู่บนภูปอ นอก จากภูปอจะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางไสยาสน์อันศักดิ์สิทธิ์แล้วยัง เป็นสถานที่มีทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่สวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจอย่างยิ่ง

พระพุทธไสยาสน์ถ้ำภูค่าว

อยู่บ้านนาสีนวล ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ ห่างจากตลาดสหัสขันธ์ประมาณ 6 กิโลเมตร บริเวณถ้ำภูค่าวแต่เดิมเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาแห่งหนึ่งปัจจุบันเป็นเพียง วัดเล็กๆเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ภูค่าวซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่แปลกจาก พระนอนทั่วไป คือ ไสยาสน์ตะแคงซ้าย ไม่มีพระเกตุมาลา พระนอนองค์นี้มีประวิติว่าสร้างขึ้น เมื่อปี พ.. 2235 เป็นพระโมคัลลาน เป็นที่เคารพของชาวบ้านทั่วไป มีงานนมัสการปิดทองในวันตรุษสงกรานต์ทุกปี

พุทธสถานภูสิงห์

ตั้งอยู่บนยอดเขาภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ ใกล้ตลาด สหัสขันธ์ห่างจากจังหวัด 34 กม. มีทางขึ้น 2 ทาง คือ ทางราดยางคดเคี้ยวขึ้นตามไหล่เขาทางทิศตะวันตก และทางเดินเท้า ทำเป็นบันได 104 ขั้น ทางทิศตะวันออก เป็นสถานที่พักผ่อนที่ร่มรื่นล้อมรอบด้วยธรรมชาติ ทั้งยังมองเห็นทิวทัศน์ของทุ่งนา หมู่บ้าน และน้ำในเขื่อนลำปาวอันสวยงามอีกด้วย พุทธสถานภูสิงห์เป็นที่ประดิษฐานพระพรหมภูมิปาโล ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 10.5 เมตร มีพุทธลักษณะสง่างามเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสร้างเมื่อปี พ.. 2511

แหลมโนนวิเศษ

เป็นผืนดินที่ยื่นเข้าไปในบริเวณอ่างเก็บน้ำของเขื่อนลำปาว ตั้งอยู่ที่ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ ห่างจากตัวจังหวัดกาฬสินธุ์ 36 กิโลเมตร เป็นจุดชมพระอาทิตย์อัสดงที่สวยที่สุดในจังหวัดกาฬสินธุ์

เกาะมหาราช

เป็นสวนสาธารณะและพักผ่อน อยู่ที่อำเภอหนองกุงศรี อยู่ริมฝั่งอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวตรงข้ามกับแหลมโนนวิเศษ อำเภอสหัสขันธ์สามารถนั่งเรือหรือแพขนานยนต์ข้ามฟากได้ขณะนี้จังหวัดได้ทำโครงการพัฒนาถนนรอบเกาะเพื่อความสะดวกในการเดินทา

เมืองฟ้าแดดสงยาง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอกมลาไสย ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 20 กม. มีซากอิฐปนดิน คูเมืองสองชั้น มีลักษณะเป็นท้องน้ำที่พอมองเห็น คือพระธาตุยาคูผังเมืองรูปไข่แบบทวาราวดตั้งอยู่กลางทุ่งนาทิศเหนือบ้านเสมา อำเภอกมลาไสย เป็นศิลปะการก่อสร้างแบบทวาราวดีทำด้วยอิฐดิน ฐานเป็นรูป 8 เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองขนาดฐานกว้าง 10 เมตร ยาว 10 เมตร สร้างซ้อนกันเป็นลักษณะแบบจตุรมุข สูงจากฐานถึงยอด 8 เมตร เชื่อกันว่าเป็นเจดีย์บรรจุอัฐิของพระเถระผู้ใหญ่ที่ชาวเมืองเคารพนับถือซึ่ง่มีตัวเมืองสองชั้นเชื่อว่าเกิดจากการขยายตัวเมือง ชาวนามักขุดพบใบเสมา หินทรายมีลวดลายบ้างไม่มีบ้าง ที่ขึ้นทะเบียนไว้ทางกรมศิลปากร 130 แผ่น พระพิมพ์ดินเผามีลักษณะเป็นอิทธิพลของสกุลช่างคุปตะรุ่นหลัง อายุประมาณ 1,000 – 2,000 ปี มีอยู่ทั่วไปนอกจากนี้ยังพบกล้องยาสูบดินเผาลวดลายอมราวดีก้านขดเป็นรูปตัวมังกร อายุ 7,000 ปี ที่น่าสนใจคือกล้องยาสูบชนิดเดียวกันแต่ทำด้วยทองสัมฤทธิ์อายุประมาณ 5,000 – 6,000 ปี ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่ายุคโลหะของสุวรรณภูมิได้เริ่มมาก่อนทุก ๆ แห่งในโลกนี้

ใบเสมาบ้านก้อม

ตั้งอยู่บ้านเสมาตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย (อยู่ภายในเมืองฟ้าแดดสงยาง) ทำด้วยศิลาแลง กว้าง 1 ศอก หนา 8 นิ้ว รวม 29 แผ่น และทำด้วยศิลาแลง จำหลักฐานเป็นเทวดาผู้ชาย 1 หลัก ผู้หญิงยืนเคียงกัน 1 หลัก กว้าง 1 ศอกคืบ ยาว 3 ศอก หนา 8 นิ้ว 1 แผ่น

เขื่อนลำปาว

เป็นเขื่อนดิน สูงจากท้องน้ำ 33 เมตร สันเขื่อนยาว 7.8 กิโลเมตร กว้าง 8 เมตร นับเป็นเขื่อนดินยาวที่สุดในประเทศไทย เริ่มก่อสร้างเมื่อ ปี พ.. 2506 เพื่อปิดกั้นลำน้ำปาวและห้วยยางที่บ้านหนองสองห้อง ตำบลลำปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ทำให้เกิดเป็นอ่างเก็บน้ำแฝดทางด้านเหนือเขื่อนจึงได้ขุดร่องเชื่อมระหว่างอ่างทั้งสองให้เป็นอ่างเดียวกัน ซึ่งตัวอ่างน้ำเก็บน้ำได้ 1,430 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รับน้ำเหนือเขื่อน 5,960 ตารางกิโลเมตร ทางเข้าเขื่อนแยกจากทางหลวงสายกาฬสินธุ์ มหาสารคามที่กิโลเมตรที่ 10 ประมาณ 26 กิโลเมตร เขื่อนลำปาวเป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นเพื่อบรรเทาอุทกภัยและเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำทางบกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ

หาดดอกเกด

ซึ่งเป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับที่ปรับปรุงได้อย่างสวยงาม อยู่บริเวณหน้าสันเขื่อนลำปาว และอุทยานสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นศูนย์เพาะปลา รวมจัดเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำด้วย

สวนสะออน (สถานศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลำปาว)

เป็นสวนป่าธรรมชาติอยู่ทางทิศเหนือของเขื่อนลำปาว มีเนื้อที่ประมาณ 1,420 ไร่ สร้างขึ้นเพื่อรักษาป่าธรรมชาติ ปรับปรุงบริเวณให้สะอาดร่มรื่น ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมแบ่งภายในบริเวณสวนสะออนออกเป็นส่วน ๆ โดยสร้างรั้วตาข่ายล้อมรอบ แล้วนำสัตว์ป่าในเมืองไทย ทุกชนิดมาปล่อยไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าชมและศึกษา ตลอดทั้งหาความเพลิดเพลินกับธรรมชาติด้วย

น้ำตกแก้งกะอาม

อยู่ในเขตบ้านแก้งกะอาม หมู่ที่ 6 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 15 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่กำลังพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ลักษณะน้ำตกเป็นแก่งหินเรียงรายเป็นแนวยาว มีลานหินกว้าง สามารถจัดงานเทศกาลประจำปีได้ มีถ้ำกว้างสามารถเข้าพักผ่อนได้ การเดินทางเข้าชมทิวทัศน์สะดวกทุกฤดูกาล

พุทธอุทธยาน เกาะแก้วเบญจรัตน์

ตั้งอยู่กลางอ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ อำเภอสมเด็จ (ห่างจากจังหวัดประมาณ 42 กิโลเมตร) นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามแล้วยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธสมเด็จชุ่มเย็นมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ หล่อด้วยโลหะทองเหลืองรมดำ จำลองจากพระพุทธรูปหลวงพ่อองค์ดำ ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองกาฬสินธุ์

ผาเสวย จ.กาฬสินธุ์ อยู่บนเทือกเขาภูพาน เขตบ้านแก้งกะอาม ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ ห่างจากที่ว่าการอำเภอสมเด็จ 17 กิโลเมตร หรืออยู่ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ประมาณ 58 กิโลเมตร เส้นทางสายสมเด็จ-สกลนคร

ผาเสวย เดิมชาวบ้านเรียกว่า “ผารังแร้ง” เมื่อ พ.ศ. 2497 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จผ่านและเสวยพระกระยาหารกลางวัน จึงเรียกที่ประทับนั้นว่า “ผาเสวย”

พิพิธภัณฑ์สิรินธร  กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 200 หมู่ที่ 11 ตำบลโนนบุรี  อำเภอสหัสขันธ์   จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์  0 4387 1014 , 0 4387 1613 , 0 4387 1615-6 โทรสาร  0 4387 1614

ติชมและแนะนำที่ : SDMK@DMR.Mail.GO.TH