(นางสาวอรอุมา สุ่มมาตย์)
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สิรินธร

พิพิธภัณฑ์สิรินธร กรมทรัพยากรธรณี จัดนิทรรศการและกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ "เยาวชนรุ่นใหม่ เรียนรู้แหล่งซากดึกดำบรรพ์ในท้องถิ่น รักษ์ทรัพยากรธรณีไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" และงานวันเ็ด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2558 เพื่อสร้างเยาวชนที่มีความสามารถและมีจิตสำนึกร่วมงานกิจกรรมกับพิพิธภัณฑ์สิรินธรขึ้น วันเสาร์ ที่ 10 มกราคม 2558 ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร

 
สถิตินักท่องเที่ยว


พิพิธภัณฑ์ในสังกัดกรมทรัพยากรธรณี
พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น

พิพิธภัณฑ์ทรัพยากรธรณี ถ.พระราม6 กรุงเทพฯ

พิพิธภัณฑ์ทรัพยากรธรณีในส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี
แนะนำพิพิธภัณฑ์สิรินธร ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สิรินธรอวยพรปีใหม่
ค่ายธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ โรงเรียนอนุกูลนารี จังหวัดกาฬสินธุ์ ค่ายธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ โรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

สปอตประชาสัมพันธ์ ชุด พิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา

ข่าวกิจกรรมเพยแร่ความรู้ธรณีวิทยาซากดึกดำบรรพ์

พิพิธภัณฑ์ฑ์สิรินธรจัดกิจกรรม นิทรรศการและกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ธรณีวิทยาซากดึกดำบรรพ์สู่การเป็นอาสาสมัครยุวมัคคุเทศก์ ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2557 เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ หวงแหน ทรัพยากรธรณี แหล่งท่องเที่ยวทางบรรพชีวินที่มีความสำคัญของท้องถิ่น เช่นพิพิธภัณฑ์สิรินธรโดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้เชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษาจำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีเนื้อหาการให้ความรู้ ตั้งแต่เรื่ององค์ความรู้ของพิพิธภัณฑ์สิรินธร ไปจนถึงหลักการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย

 
สปอร์ตวันเด็กแห่งชาติปี พ.ศ.2557
 
ดูวีดีโอถัดไป
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง งดเก็บค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาในสังกัดกรมทรัพยากรธรณีทุกแห่ง สำหรับประชาชนชาวไทย
ตามที่ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีนโยบายกำหนดแผนเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์และคืนความสุขให้กับประชาชนชาวไทยทั้งชาติ เพื่อเป็นการเสริมความเชื่อมั่น สร้างภูมิคุ้มกันสร้างภาพลักษณ์ให้กับการท่องเที่ยว และยกระดับคุณภาพของสังคมไทย ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งของคนในชาติ จึงให้ กระทรวง ทบวง กรม บูรณาการกับส่วนราชการในสังกัดเพื่อขับเคลื่อนแผนเสริมสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กรมทรัพยากรธรณี จึงได้งบเก็บค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาในสังกัดกรมทรัพยากรธรณีทุกแห่ง เพื่อคืนความสุขให้สำหรับประชาชนชาวไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2557 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 4387 1014 , 0 4387 1613 - 6 ต่อ 102

กาฬสินธุ์ชวนวิ่งตามรอยไดโนเสาร์กาฬสินธุ์มินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 5
นายสุวิทย์ สุบงกฏ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดเผยว่า จังหวัดกาฬสินธุ์กำหนดจัดวิ่งตามรอยไดโนเสาร์กาฬสินธุ์มินิฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 5 ขึ้น ในเช้าวันอาทิตย์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธร อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งการวิ่งตามรอยไดโนเสาร์กาฬสินธุ์ เป็นกิจกรรมที่มุ่งสร้างเสริมสุขภาพให้กับประชาชนและยังเป็นการประชา สัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดกาฬสินธุ์อีกด้วย เนื่องจากเส้นทางวิ่ง จะผ่านทิวทัศน์ที่สวยงามของอุทยานไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว พิพิธภัณฑ์สิรินธร สะพานเทพสุดา เขื่อนลำปาว และธรรมชาติอื่นๆ อีกมากมาย สำหรับระยะทางการวิ่ง ประกอบด้วย ระยะทาง 3.50 กิโลเมตร เป็นการวิ่งรอบอุทยานไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว , ระยะทาง 10.50 กิโลเมตร ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 227 ไปสะพานเทพสุดา กลับเข้าเส้นขัยที่ พิพิธภัณฑ์สิรินธร, ส่วนระยะทาง 21.10 กิโลเมตร จากภูกุ้มข้าวข้ามสะพานเทพสุดา อ่างเก็บน้ำลำปาว บริเวณแหลมโนนวิเศษไปกลับที่เกาะมหาราช และเข้าสู่เส้นชัยที่พิพิธภัณฑ์สิรินธร ซึ่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันทุกระยะทาง ทุกรุ่น ที่ชนะจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลจำนวนมาก สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ ที่ว่าการอำเภอสหัสขันธ์, ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกาฬสินธุ์, สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์, และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.0-4387-1318

ขอเชิญน้องๆ นักเรียน นิสิต นักศึกษา นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ร่วมงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556 ณ ลานกิจกรรม พิพิธภัณฑ์สิรินธร
ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 ถือเป็นวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2556 กรมทรัพยากรธรณี โดย อธิบดี นายปราณีต ร้อยบาง อธิบดีกรมทรัีพยากรธรณีได้อนุญาตให้จัดกิจกรรมงานวันเด็กขึ้นดังนั้นทาง พิพิธภัณฑ์สิรินธรจึงมีการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นในวันเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2556 ณ ลานกิจกรรมพิพิธภัณฑ์สิรินธร ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป (เข้าชมฟรีตลอดทั้งงาน) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 4387 1613 , 0 4387 1615-6 ต่อ 107 งานกิจกรรม

ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง กำหนดอัตราค่าเข้าชมหรือค่าบริการของพิพิธภัณฑ์สิริธร จังหวัดกาฬสินธุ์
นายนิทัศน์ ภู่วัฒนกุล อธิบดีกรมัพยากรธรณี ได้ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง กำหนดอัตาค่าเข้าชมหรือค่าบริการต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์สิรินธร โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 ข้อ 6 และข้อ 8 แห่งระเบียบกรมทรัพยากรธรณี ว่าด้วยการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2555 ดังนั้นพิพิธภัณฑ์สิรินธร โดย นางสุรีย์ ธีระรังสิกุล ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สิรินธรมีกำหนดการที่จะเก็บค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์สิริน ธร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ผู้ใหญ่คนไทย 40 บาท เด็กคนไทย 10 บาท ผู้ใหญ่ต่างชาติ 100 บาท เด็กต่างชาติ 50 บาท สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0 4387 1613 , 0 4387 1615-6 ต่อ 103 ฝ่ายประชาสัมพันธ์โหลดได้ที่นี่
ประกาศวันหยุดของพิพิธภัณฑ์สิรินธร
พิพิธภัณฑ์สิรินธรและอาคาร หลุมขุดค้นไดโนเสาร์ภูกุ้มข้าว เปิดให้บริการ ทุกวันอังคาร ถึง วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. - 17.00 น. และ ปิดให้บริการทุกวันจันทร์ ยกเว้น วันจันทร์ที่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 4387 1613 , 0 4387 1615-6 ต่อ 119 งานบริการการศึกษา

 

ปฏิทินกิจกรรม
ไดโนเสาร์ที่พบในประเทศไทย
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์
simple tracking

 

แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์

อนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร ( ท้าวโสมพะมิตร )

ตั้งอยู่หน้าที่ทำการไปรษณีย์ โทรเลขจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นอนุสาวรีย์หล่อด้วยสัมฤทธิ์เท่าตัวจริง ยืนบนแท่นมือขวาถือกาน้ำ มือซ้ายถือดาบอาญาสิทธิ์ ชาวกาฬสินธุ์ได้สละทรัพย์ก่อสร้างอนุสาวรีย์ เพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตาคุณต่อผู้ให้กำเนิดเมืองกาฬสินธุ์

พระพุทธสถานภูปอ

ตั้งอยู่ตำบลภูปอ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ไปทางทิศเหนือประมาณ 28 กิโลเมตร ไปทางอำเภอสมเด็จหรืออำเภอสหัสขันธ์ เป็นที่ประดิษฐพระพุทธรูปโบราณปางไสยาสน์ ฝีมือช่างจากสมัยทวาราวดีจำหลักบนหน้าผา 2 องค์ เป็นที่เคารพบูชาของชาวจังหวัดกาฬสินธุ์และใกล้เคียง องค์แรกประดิษฐานอยู่บนเชิงเขาทางขึ้น องค์ที่สอง ประดิษฐานอยู่บนภูปอ นอก จากภูปอจะเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปปางไสยาสน์อันศักดิ์สิทธิ์แล้วยัง เป็นสถานที่มีทิวทัศน์ตามธรรมชาติที่สวยงามเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจอย่างยิ่ง

พระพุทธไสยาสน์ถ้ำภูค่าว

อยู่บ้านนาสีนวล ตำบลโนนศิลา อำเภอสหัสขันธ์ ห่างจากตลาดสหัสขันธ์ประมาณ 6 กิโลเมตร บริเวณถ้ำภูค่าวแต่เดิมเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาแห่งหนึ่งปัจจุบันเป็นเพียง วัดเล็กๆเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธไสยาสน์ภูค่าวซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่แปลกจาก พระนอนทั่วไป คือ ไสยาสน์ตะแคงซ้าย ไม่มีพระเกตุมาลา พระนอนองค์นี้มีประวิติว่าสร้างขึ้น เมื่อปี พ.. 2235 เป็นพระโมคัลลาน เป็นที่เคารพของชาวบ้านทั่วไป มีงานนมัสการปิดทองในวันตรุษสงกรานต์ทุกปี

พุทธสถานภูสิงห์

ตั้งอยู่บนยอดเขาภูสิงห์ อำเภอสหัสขันธ์ ใกล้ตลาด สหัสขันธ์ห่างจากจังหวัด 34 กม. มีทางขึ้น 2 ทาง คือ ทางราดยางคดเคี้ยวขึ้นตามไหล่เขาทางทิศตะวันตก และทางเดินเท้า ทำเป็นบันได 104 ขั้น ทางทิศตะวันออก เป็นสถานที่พักผ่อนที่ร่มรื่นล้อมรอบด้วยธรรมชาติ ทั้งยังมองเห็นทิวทัศน์ของทุ่งนา หมู่บ้าน และน้ำในเขื่อนลำปาวอันสวยงามอีกด้วย พุทธสถานภูสิงห์เป็นที่ประดิษฐานพระพรหมภูมิปาโล ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 10.5 เมตร มีพุทธลักษณะสง่างามเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสร้างเมื่อปี พ.. 2511

แหลมโนนวิเศษ

เป็นผืนดินที่ยื่นเข้าไปในบริเวณอ่างเก็บน้ำของเขื่อนลำปาว ตั้งอยู่ที่ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ ห่างจากตัวจังหวัดกาฬสินธุ์ 36 กิโลเมตร เป็นจุดชมพระอาทิตย์อัสดงที่สวยที่สุดในจังหวัดกาฬสินธุ์

เกาะมหาราช

เป็นสวนสาธารณะและพักผ่อน อยู่ที่อำเภอหนองกุงศรี อยู่ริมฝั่งอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาวตรงข้ามกับแหลมโนนวิเศษ อำเภอสหัสขันธ์สามารถนั่งเรือหรือแพขนานยนต์ข้ามฟากได้ขณะนี้จังหวัดได้ทำโครงการพัฒนาถนนรอบเกาะเพื่อความสะดวกในการเดินทา

เมืองฟ้าแดดสงยาง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอกมลาไสย ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 20 กม. มีซากอิฐปนดิน คูเมืองสองชั้น มีลักษณะเป็นท้องน้ำที่พอมองเห็น คือพระธาตุยาคูผังเมืองรูปไข่แบบทวาราวดตั้งอยู่กลางทุ่งนาทิศเหนือบ้านเสมา อำเภอกมลาไสย เป็นศิลปะการก่อสร้างแบบทวาราวดีทำด้วยอิฐดิน ฐานเป็นรูป 8 เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองขนาดฐานกว้าง 10 เมตร ยาว 10 เมตร สร้างซ้อนกันเป็นลักษณะแบบจตุรมุข สูงจากฐานถึงยอด 8 เมตร เชื่อกันว่าเป็นเจดีย์บรรจุอัฐิของพระเถระผู้ใหญ่ที่ชาวเมืองเคารพนับถือซึ่ง่มีตัวเมืองสองชั้นเชื่อว่าเกิดจากการขยายตัวเมือง ชาวนามักขุดพบใบเสมา หินทรายมีลวดลายบ้างไม่มีบ้าง ที่ขึ้นทะเบียนไว้ทางกรมศิลปากร 130 แผ่น พระพิมพ์ดินเผามีลักษณะเป็นอิทธิพลของสกุลช่างคุปตะรุ่นหลัง อายุประมาณ 1,000 – 2,000 ปี มีอยู่ทั่วไปนอกจากนี้ยังพบกล้องยาสูบดินเผาลวดลายอมราวดีก้านขดเป็นรูปตัวมังกร อายุ 7,000 ปี ที่น่าสนใจคือกล้องยาสูบชนิดเดียวกันแต่ทำด้วยทองสัมฤทธิ์อายุประมาณ 5,000 – 6,000 ปี ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่ายุคโลหะของสุวรรณภูมิได้เริ่มมาก่อนทุก ๆ แห่งในโลกนี้

ใบเสมาบ้านก้อม

ตั้งอยู่บ้านเสมาตำบลหนองแปน อำเภอกมลาไสย (อยู่ภายในเมืองฟ้าแดดสงยาง) ทำด้วยศิลาแลง กว้าง 1 ศอก หนา 8 นิ้ว รวม 29 แผ่น และทำด้วยศิลาแลง จำหลักฐานเป็นเทวดาผู้ชาย 1 หลัก ผู้หญิงยืนเคียงกัน 1 หลัก กว้าง 1 ศอกคืบ ยาว 3 ศอก หนา 8 นิ้ว 1 แผ่น

เขื่อนลำปาว

เป็นเขื่อนดิน สูงจากท้องน้ำ 33 เมตร สันเขื่อนยาว 7.8 กิโลเมตร กว้าง 8 เมตร นับเป็นเขื่อนดินยาวที่สุดในประเทศไทย เริ่มก่อสร้างเมื่อ ปี พ.. 2506 เพื่อปิดกั้นลำน้ำปาวและห้วยยางที่บ้านหนองสองห้อง ตำบลลำปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ทำให้เกิดเป็นอ่างเก็บน้ำแฝดทางด้านเหนือเขื่อนจึงได้ขุดร่องเชื่อมระหว่างอ่างทั้งสองให้เป็นอ่างเดียวกัน ซึ่งตัวอ่างน้ำเก็บน้ำได้ 1,430 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพื้นที่รับน้ำเหนือเขื่อน 5,960 ตารางกิโลเมตร ทางเข้าเขื่อนแยกจากทางหลวงสายกาฬสินธุ์ มหาสารคามที่กิโลเมตรที่ 10 ประมาณ 26 กิโลเมตร เขื่อนลำปาวเป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นเพื่อบรรเทาอุทกภัยและเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะ นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาเป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำทางบกทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ

หาดดอกเกด

ซึ่งเป็นสวนไม้ดอกไม้ประดับที่ปรับปรุงได้อย่างสวยงาม อยู่บริเวณหน้าสันเขื่อนลำปาว และอุทยานสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นศูนย์เพาะปลา รวมจัดเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำด้วย

สวนสะออน (สถานศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลำปาว)

เป็นสวนป่าธรรมชาติอยู่ทางทิศเหนือของเขื่อนลำปาว มีเนื้อที่ประมาณ 1,420 ไร่ สร้างขึ้นเพื่อรักษาป่าธรรมชาติ ปรับปรุงบริเวณให้สะอาดร่มรื่น ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมแบ่งภายในบริเวณสวนสะออนออกเป็นส่วน ๆ โดยสร้างรั้วตาข่ายล้อมรอบ แล้วนำสัตว์ป่าในเมืองไทย ทุกชนิดมาปล่อยไว้เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าชมและศึกษา ตลอดทั้งหาความเพลิดเพลินกับธรรมชาติด้วย

น้ำตกแก้งกะอาม

อยู่ในเขตบ้านแก้งกะอาม หมู่ที่ 6 ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 15 กิโลเมตร เป็นน้ำตกที่กำลังพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ลักษณะน้ำตกเป็นแก่งหินเรียงรายเป็นแนวยาว มีลานหินกว้าง สามารถจัดงานเทศกาลประจำปีได้ มีถ้ำกว้างสามารถเข้าพักผ่อนได้ การเดินทางเข้าชมทิวทัศน์สะดวกทุกฤดูกาล

พุทธอุทธยาน เกาะแก้วเบญจรัตน์

ตั้งอยู่กลางอ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ อำเภอสมเด็จ (ห่างจากจังหวัดประมาณ 42 กิโลเมตร) นอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามแล้วยังเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธสมเด็จชุ่มเย็นมิ่งเมืองกาฬสินธุ์ หล่อด้วยโลหะทองเหลืองรมดำ จำลองจากพระพุทธรูปหลวงพ่อองค์ดำ ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองกาฬสินธุ์

ผาเสวย จ.กาฬสินธุ์ อยู่บนเทือกเขาภูพาน เขตบ้านแก้งกะอาม ตำบลผาเสวย อำเภอสมเด็จ ห่างจากที่ว่าการอำเภอสมเด็จ 17 กิโลเมตร หรืออยู่ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ ประมาณ 58 กิโลเมตร เส้นทางสายสมเด็จ-สกลนคร

ผาเสวย เดิมชาวบ้านเรียกว่า “ผารังแร้ง” เมื่อ พ.ศ. 2497 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จผ่านและเสวยพระกระยาหารกลางวัน จึงเรียกที่ประทับนั้นว่า “ผาเสวย”

พิพิธภัณฑ์สิรินธร  กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 200 หมู่ที่ 11 ตำบลโนนบุรี  อำเภอสหัสขันธ์   จังหวัดกาฬสินธุ์ โทรศัพท์  0 4387 1014 , 0 4387 1613 , 0 4387 1615-6 โทรสาร  0 4387 1614

ติชมและแนะนำที่ : SDMK@DMR.Mail.GO.TH